REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA BIVŠE TVORNICE MTČ U ČAKOVCU

Idejni projekt prenamjene bivše tvornice MTČ nastao je kao posljedica i kao mogući korektiv programski loše raspisanog gradskog natječaja javne nabave za idejni projekt nove gradske vijećnice i uprave. Tadašnja gradska uprava financiranje gradnje nove gradske vijećnice i uprave planirala je gradnjom pratećih komercijalnih sadržaja koji su površinom nekoliko puta premašivali sadržaje vijećnice i uprave. Nova gradnja planirana je na prostoru sadašnjeg parkirališta između tvorničkog kompleksa MTČ-a i Trga Republike koje je svojim prostornim kapacitetima i ambijentom koji ga okružuje neadekvatno za natječajem predviđen program. Osim toga natječajem se nije predviđala analiza mogućnosti prostora tvorničkog kompleksa MTČ-a kao jedinstvenog prostornog kompleksa s parkiralištem što je obaveza propisana generalnim urbanističkim planom.

Na natječaju je za posao izrade idejnog projekta odabrana renomirana zagrebačka projektantska ekipa «3LHD» koja je već na početku svog rada uvidjela spomenuti programski nedostatak. Poštujući čakovečki prostor na kraju je svoj posao završila tako da je na parkiralištu izradila idejni projekt nove gradske vijećnice i uprave s minimalnim pratećim komercijalnim sadržajima, a da bi došla do idejnog projekta napravila je minimalnu analizu prostora tvorničkog kompleksa.

Ovaj idejni projekt prenamjene bivše tvornice MTČ nastajao je i prije spomenutog natječaja, a sam natječaj nas je prisilio da ga konkretiziramo i završimo te prezentiramo relevantnim osobama iz struke i politike prije zagrebačkih kolega.

Premise ovog projekta bile su obrnute od onih iz natječaja. Nas su interesirale prostorne mogućnosti samog tvorničkog kompleksa koji se nalazi na atraktivnoj lokaciji uz povijesni prostor utvrde i perivoja Zrinskih te konkretni programi kojim bi se taj prostor komercijalno polivalentno prenamijenio. Na žalost, smatramo da je  nastavak proizvodnje na toj lokaciji teško održiv i to prvenstveno iz energetskih i ekoloških razloga, a svaka nova investicija u proizvodnju na tom prostoru prostorno je dugoročno neprihvatljiva.

Ovim idejnim projektom predlažemo fleksibilan koncept programa koji se može fazno realizirati. osim toga on ne isključuje da se u nekoj konačnoj fazi realizira gradska vijećnica s upravom na prostoru sadašnjeg parkirališta ispred MTČ-a.