VIDIKOVCI MEĐIMURJA

Projektni zadatak dobiven od Međimurske županije bio je istražiti mogućnost izgradnje vidikovca na Mađerkinom bregu pokraj Štrigove.
Povod je bilo otvaranje vidikovca visine 42 metra u susjednoj Lendavi, Slovenija.
Projektni zadatak je bio svojevrsni „nerješiv zadatak“ u odnosu na zadanu lokaciju koja je sama po sebi vidikovac.
Novi vidikovac u Lendavi smješten je usred turističke regije s toplicama, smješten uz autocestu Budimpešta-Kopar-zapadna Europa.
Lokacija Mađerkin breg iako je prostorno i morfološki izuzetna, turistički i prometno je izolirana.
Osim toga lokacija Mađerkin breg dodatno statički ne omogućuje smještaj veće građevine.
Bilo je potrebno pomiriti nepomirljivo.
S jedne strane dati prijedlog sličnog vidikovca kakav je u Lendavi, a s druge strane odgovoriti na prostorne i turističke mogućnosti lokacija u Gornjem Međimurju.

Kako bismo udovoljili željama naručitelja, odlučili smo prostorno-arhitektonsku analizu razvijati u dva smjera:
1) dizajnirati vidikovac koji dimenzijama i dizajnom može konkurirati lendavskom vidikovcu te mu pronaći moguću, primjerenu lokaciju
2) s obzirom na cijenu investicije lendavskog vidikovca te prostorne mogućnosti mogućih lokacija gornjeg Međimurja i potrebe proširenja njihove turističke ponude, odlučili smo pokušati razviti model manjeg vidikovca koji nosi dodatna obilježja našeg kraja, a bitno je investicijski jeftiniji od prvog rješenja.

Terenskom analizom lokacija u gornjem Međimurju i premisa iz prethodne dvije točke internog projektnog zadatka, došli smo do prijedloga tri lokacije, koji se može smanjiti ili proširiti, a to su:
1) nekadašnja poznata turistička točka Vukanovec, smještena uz državnu cestu DC227 Čakovec-Štrigova
2) Mađerkin breg kao lokacija iz projektnog zadatka
3) Gradiščak, smješten uz Toplice Sveti Martin kao najjače turističke točke gornjeg Međimurja

Krećući od početnog projektnog zadatka velikog vidikovca koji se referira na lendavski (i nosi veliku cijenu investicije), od 3 odabrane lokacije u ovoj prostorno-arhitektonskoj analizi, kao jedinu moguću lokaciju u Međimurju predlažemo Vukanovec, zbog argumenata najbolje prometne povezanosti i moguće revitalizacije nekad poznate turističko-ugostiteljske destinacije gornjeg Međimurja.

Slijedom drugog smjera razvijanja ideje vidikovca, investicijski prihvatljivog, ali s dodanom turističkom i ambijentalno-tradicijskom vrijednošću dajemo prijedlog manjeg drvenog vidikovca visine 12 -16 metara (ovisno o lokaciji), u okviru kojeg smo zajedno s jedinim lokalnim graditeljem orgulja Josipom Mihaljevićem i njegovim mentorom Wolfgangom J. Braunom razvili model “goričkih svirala”, kojima možemo u vidikovce uključiti značajan tradicijski element Međimurja – melodiju međimurske popevke.

Gorička svirala omogućuju dva načina stvaranja zvuka međimurske popevke:
1) automatski-putem muzičkog mehanizma koji se aktivira pritiskom na početne stube vidikovca,pri čemu bi seo dabralo nekoliko karakterističnih međimurskih popevki.
2) ambijentalni (ovisno o lokaciji) – putem hvatača vjetra kojim se usmjerava zračno strujanje u sistem muzički dimenzioniranih cijevi, a aktivira ga posjetitelj tipkama na klavijaturi smještenoj na platformi vidikovca.

Prvenstvena ideja je da se vidikovci smještaju kao dodatna turistička atrakcija uz već afirmirane turističke lokacije, a ako lokacija nema turističkih sadržaja, uz njih se mogu razviti manji turistički sadržaji – vinoteke, turistički info-punktovi, sezonski prodajni punktovi…