https://vidovec.hr/novosti/aktualnosti/javna-rasprava-o-prijedlogu-2-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-vidovec-652/