Radovi na rekonstrukciji prve 3 operacijske sale Županijske bolnice u završnoj su fazi.

REKONSTRUKCIJA 6 OPERACIJSKIH SALA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC - projektirano